crisisEn krissituation kan uppkomma när som helst. En av dess stora kännetecken är att de är svåra att förbereda sig för. Även om du kan vidta vissa förebyggande åtgärder är det ändå när räckvidden av krisen är känd som du verkligen kan påbörja arbetet med att lösa den. Som företagare eller privatperson är risken stor att du någon gång i livet behöver hantera ett större missöde. Det behöver dock inte betyda världens ände. Så länge du sköter krishanteringen på ett strukturerat och tydligt sätt har du goda möjligheter att vända det till något positivt. Här är några tips för att du ska kunna sköta situationen snyggt.

Skaffa en översikt

Först och främst behöver du göra en översikt för att se vad som egentligen har skett. Olika situationer kräver olika svar. Se därför till att samla in så mycket information som möjligt för att ta beslut på goda grunder. Om du exempelvis ansvarar för stora materiella egendomar eller mark och råkar ut för ett oljespill har du många logistiska utmaningar att ta hänsyn till. Då kan det vara skönt att få hjälp med sanering och andra åtgärder som ser till att du klarar av situationen utan att för mycket tid och pengar går till spillo. Rgs90.se kan hjälpa dig när du befinner dig i en prekär situation.

Strategisk uppbyggnad

När du har fått ordning på situationen har du bara tagit de första stegen. För att komma tillbaka på samma nivå som du var innan gäller det att du är strategisk i uppbyggnaden. Olyckans spridning och intensitet påverkar förstås hur lång tid det tar innan allt är som vanligt igen, men du får räkna med en period där mer arbete går att se över uppbyggnaden. Ett smart knep är att använda krisen som en möjlighet att komma tillbaka starkare. Kanske har det visat dig blottor eller potentiella åtgärder som underlättar för dig i framtiden.